Kako podjetja uporabljajo REWO?

Prijavite se na BREZPLAČEN demo!

Vizualna navodila za delo

Uporabite REWO za izdelavo vizualnih navodil za vaše standardizirane procese.

 • Vizualizirajte standardne postopke delovanja
 • Prihranite čas pri pisanju navodil

 • Pomagajte zaposlenim razumeti več v krajšem času

Usposabljanje zaposlenih

S platformo REWO pospešite hitrost uvajanja, hkrati pa izboljšajte kakovost in zanesljivost.

 • Vizualizirajte navodila za usposabljanje

 • Arhivirajte znanje za prihodnost

 • Uporabite format, ki je ljudem blizu

Avtonomno vzdrževanje

Uporabite REWO za dokumentiranje standardiziranih postopkov, izobraževalnih materialov in digitalnih priročnikov.

 • Vizualizirajte standardne procese vzdrževanja
 • Opolnomočite operaterje strojev, da prevzamejo več nalog vzdrževanja

Upravljanje reklamacij

Uporabite REWO za sprostitev navodil za popravilo ali za opis napak (8D).

 • Jasno predstavite kaj je potrebno popraviti in kako
 • Poenostavite postopek upravljanja z reklamacijami

 • Boljša navodila za popravilo

Standardizacija in certifikacija

Uporabite REWO za podporo pri standardizaciji procesov za ISO/TS certifikacijo.

 • Standardizirajte delo v vaši organizaciji

 • Vizualizirajte navodila za hitro uvajanje novih standrdnih procesov

 • Zagotovite boljše izvajanje LEAN procesov

Zagotavljanje kvalitete

Uporabite REWO za dokumentiranje standardiziranih postopkov, izobraževalnih materialov in digitalnih priročnikov.

 • Ustvarite primerjave DOBRIH / SLABIH primerov

 • Vizualizirajte standardne procese zagotavljanja kvalitete

 • Izobrazite vašo celotno organizacijo glede najpomembnejših izzivov na področje kvalitete

Pomoč na daljavo

Pomagajte zaposlenim na terenu ali pa vašim partnerjem reševati probleme hitreje.

 • Izboljšajte čas servisiranja na terenu

 • Zmanjšate število ponovnih obiskov

 • Zagotovite boljšo podporo strankam

Pregled na daljavo

Uporabite REWO za pregled dela na daljavo in zagotovite, da so bile stvari opravljene pravilno.

 • Opravite več pregledov kot danes

 • Izboljšajte kvaliteto dela in storitev

 • Zmanjšajte stroške potovanja

Digitalni uporabniški priročniki

Ustvarite digitalne priročnike za notranjo rabo ali pa za končne kupce.

 • Ustvarite moderne interaktivne digitalne priročnike

 • Avtomatske posodobitve vseh podatkov

 • Izboljšajte razumevanje skozi interaktivnost

Rešujemo enega največjih problemov industrije

Industrijski sektor bremeni pomanjkanje usposobljenega kadra za delo. Hkrati postajajo industrijski procesi vedno bolj kompleksni in tako zahtevajo vedno več znanja.

Prijavite se na BREZPLAČEN demo!