Kako podjetja uporabljajo REWO?

Vizualna navodila za delo

Uporabite REWO za izdelavo vizualnih navodil za vaše standardizirane procese.

 • Vizualizirajte standardne postopke delovanja
 • Prihranite čas pri pisanju navodil

 • Pomagajte zaposlenim razumeti več v krajšem času

Usposabljanje zaposlenih

S platformo REWO pospešite hitrost uvajanja, hkrati pa izboljšajte kakovost in zanesljivost.

 • Vizualizirajte navodila za usposabljanje

 • Arhivirajte znanje za prihodnost

 • Uporabite format, ki je ljudem blizu

Avtonomno vzdrževanje

Uporabite REWO za dokumentiranje standardiziranih postopkov, izobraževalnih materialov in digitalnih priročnikov.

 • Vizualizirajte standardne procese vzdrževanja
 • Opolnomočite operaterje strojev, da prevzamejo več nalog vzdrževanja

Upravljanje reklamacij

Uporabite REWO za sprostitev navodil za popravilo ali za opis napak (8D).

 • Jasno predstavite kaj je potrebno popraviti in kako
 • Poenostavite postopek upravljanja z reklamacijami

 • Boljša navodila za popravilo

Standardizacija in certifikacija

Uporabite REWO za podporo pri standardizaciji procesov za ISO/TS certifikacijo.

 • Standardizirajte delo v vaši organizaciji

 • Vizualizirajte navodila za hitro uvajanje novih standrdnih procesov

 • Zagotovite boljše izvajanje LEAN procesov

Zagotavljanje kvalitete

Uporabite REWO za dokumentiranje standardiziranih postopkov, izobraževalnih materialov in digitalnih priročnikov.

 • Ustvarite primerjave DOBRIH / SLABIH primerov

 • Vizualizirajte standardne procese zagotavljanja kvalitete

 • Izobrazite vašo celotno organizacijo glede najpomembnejših izzivov na področje kvalitete

Pomoč na daljavo

Pomagajte zaposlenim na terenu ali pa vašim partnerjem reševati probleme hitreje.

 • Izboljšajte čas servisiranja na terenu

 • Zmanjšate število ponovnih obiskov

 • Zagotovite boljšo podporo strankam

Pregled na daljavo

Uporabite REWO za pregled dela na daljavo in zagotovite, da so bile stvari opravljene pravilno.

 • Opravite več pregledov kot danes

 • Izboljšajte kvaliteto dela in storitev

 • Zmanjšajte stroške potovanja

Digitalni uporabniški priročniki

Ustvarite digitalne priročnike za notranjo rabo ali pa za končne kupce.

 • Ustvarite moderne interaktivne digitalne priročnike

 • Avtomatske posodobitve vseh podatkov

 • Izboljšajte razumevanje skozi interaktivnost

Rešujemo enega največjih problemov industrije

Industrijski sektor bremeni pomanjkanje usposobljenega kadra za delo. Hkrati postajajo industrijski procesi vedno bolj kompleksni in tako zahtevajo vedno več znanja.