fbpx

Kako podjetja uporabljajo REWO danes?

Izdelava procedur in navodil

Podjetja danes uporabljajo REWO za izdelavo vizualnih navodil za kompleksne procedure. Če imajo vaša navodila +20 slik, je bolj primerno uporabiti REWO kot pa tekst in slike. Z vizualizacijo vaših navodil boste lahko vašim zaposlenim razložili več v krajšem času.

Usposabljanje zaposlenih

S pomočjo platforme REWO boste lahko izdelali standardne procese usposabljanja novih in obstoječih zaposlenih. Zelo hitro lahko ustvarite vsebine za specifična delovna mesta, kot npr. za delo v laboratoriju ali v proizvodnji. S takšnimi vsebinami bodo vaši novi zaposleni prej dosegli polno zmogljivost, vaši obstoječi zaposleni pa bodo izboljšali svoj način dela.

Podpora delu na terenu

Vaši zaposleni na terenu se bodo soočali s težavami, ki jih morda ne bodo zmogli rešiti v enem obisku, saj ne bodo vedeli kako. REWO vam omogoča, da jim v takšnih trenutkih neposredno pomagate na terenu in tako zmanjšate število potrebnih ponovnih obiskov.

Navodila za kupce in poslovne partnerje

Ko vaši produkti zapustijo vaše prostore, se vaša zmožnost posredovanja drastično zmanjša. S platformo REWO pripravite vizualna navodila za svoje kupce in poslovne partnerje, da lahko pravilno ravnajo z vašimi izdelki. Prav tako jim lahko ponudite hitro podporo z vizualnimi navodili v primeru zapletov.

Navodila za ravnanje s stroji in opremo

REWO vam bo omogočil, da bodo vaši operaterji strojev lahko samostojno prevzeli več nalog. Te naloge lahko obsegajo vse od nastavitev stroja za razne izdelke pa do popravil in upravljanja strojev ter opreme. Pravilno ravnanje s strojnim parkom vam bo tudi omogočil, da boste preprečili zamude zaradi nepričakovanih okvar.

Kompleksna ali maloserijska proizvodnja

REWO omogoča, da se še kompleksni postopki izdelave procesov razbijejo v prebavljive logične korake. Na ta način zaposleni bolje razumejo kaj se pričakuje od njih. Hkrati pa jim takšne vsebine pomagajo osvežiti znanje, ko gre za maloserijske proizvodnje.

Vitka proizvodnja

Najtežji del v procesu vitke proizvodnje (npr. SMED, TPM, …) je prenos optimizacij s papirja v prakso. Zaposleni se težko navadijo novih načinov dela, a z vizualizacijo optimiziranega procesa bodo lažje razumeli, kaj se pričakuje od njih in kako naj opravljajo svoje delo.

Montaža in demontaža sredstev

Vsaka selitev proizvodnje ali strojnega parka je kompleksen proces. Demontaža in montaža sredstev sta kompleksna procesa, ki ju je potrebno dokumentirati, da ob selitvi ne pride do kritičnih napak. REWO vam omogoča, da so te napake del preteklosti.

Zagotavljanje kakovosti

Oddelki za zagotavljanje kakovosti so pod vedno večjim pritiskom s strani kupcev v dobavni verigi. Danes ni dovolj, da so meritve znotraj toleranc. Tudi postopek meritve mora biti opravljen točno tako, kot ga specificira kupec. REWO vam pomaga, da vaši zaposleni v oddelku za kakovost prestanejo kupčeve revizije.